Pastoraal team

Op 2 november is Allerzielen. Er is beperkte mogelijkheid tot reserveren door parochianen.

Om uw bezoek aan een viering te reserveren, klik hier.

Deze nieuwe website is in voorbereiding en kan (geheel) worden gewijzigd. Voor actuele informatie: rkkerkbrielle.nl

Administrator : vicaris-generaal mgr. A.J. van Deelen

Pater : Y. Konchenko, sdb jouril@hotmail.com

Diaken : S. Lokken diakensteef@gmail.com

Het pastorale team: 06 5111 5724

NOODtelefoon:          06 3097 5817 (08:00 – 22:00 UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)