Pastoraal team

DEZE NIEUWE WEBSITE IS IN VOORBEREIDING EN KAN (GEHEEL) WORDEN GEWIJZIGD. VOOR ACTUELE INFORMATIE: rkkerkbrielle.nl

Het pastorale team: 06 5111 5724
Pastoor/moderator: H. Smulders                pastoor_smulders@rk-npg.nl
Pater:                             Y. Konchenko, sdb    jouril@hotmail.com
Diaken:                         S. Lokken                    diakensteef@gmail.com
NOODtelefoon:          06 3097 5817 (08:00 – 22:00 UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)