Collecteschema 2022 met Givt QR codes

Als u wilt bijdragen aan uw kerk, maar niet via Givt, dan kunt u de bijdrage overmaken op IBAN NL03 RABO 0365 4999 75 ten name van: RK kerk HH. Martelaren van Gorcum. Voor de collectes hieronder waar geen IBAN bij staat: vermeldt u het doel dan a.u.b., anders gaat het “op de grote hoop”.

15 t/m 30 januari: Actie Kerkbalans

QR code AKB

17 feb t/m 28 maart: 2e collecte. Ieder weekend Deurcollecte t.b.v. Bisschoppelijke Vastenactie. IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

QR code Bisschoppelijke Vastenactie

8 mei: 2e collecte. Deurcollecte Roepingenzondag. IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn, Voorburg (deurcollecte)

QR code Roepingenzondag

5 juni: eigen collecte vervalt. Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris. IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag

QR code Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris

28 augustus; 2e collecte; Missie Verkeersmiddelen Actie/MIVA. IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, DenBosch (deurcollecte)

QR code MIVA

25 september: 2 collecte; Collecte t.b.v.de PCI (Parochiele Caritas Instelling) van onze parochie (deurcollecte)

QR code PCI

23 oktober; vervangt lokale collecte; Missiezondag. IBAN NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag

QR code Missiezondag

20 november; 2e collecte; Nationale Jongerencollecte t.b.v. DKDD van onze parochie (deurcollecte)

QR code Nationale Jongerencollecte

27 november t/m 19 december; 2 collecte; Bisschoppelijke Adventsactie. IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie,Den Haag. In het weekend van 3 en 4 dec en 17 en 18 dec deurcollecte

QR code Bisschoppelijke Adventsactie