Contactgegevens Brielle en parochie

Misintenties

Opgeven via dit fomulier of via misintenties@rkkerk-brielle.nl. Kosten: € 10,00 per misintentie te voldoen op IBAN NL03 RABO 0365 4999 75 ten name van: RK kerk HH. Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintenties of via onderstaande Givt QR code .

QR code om misintentie te betalen

Centraal secretariaat

Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel.: 06 5111 5724
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Email: centraal@rk-npg.nl

Pastorie Brielle

Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op maandag t/m donderdag van 9:30 tot 11:30 uur
E-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Pastoraal team: zie de startpagina.

NOODtelefoon
(06) 3097 5817 (08:00 – 22:00, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Contacten van de R.K. Kerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle

Pastoraatsgroep
email: pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl

vacant (Vertegenwoordiger pastoraal team)
Henk Lugtenburg tel: (0181) 41 69 95
mw. M. Hink (a.i.)

Beheercommissie

Voorzitter                             vacant
Secretaris                 H. van Niekerk    secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder         J. van de Wiel    budgethouderbc@rkkerkbrielle.nl      
Lid                              M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl          

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:

NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
Voor opgave AKB, zie het formulier

Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

De Zevensprong Nieuwsblad van de RK Kerk Brielle (op website en als pdf)
Redactie: H. van Niekerk, redactie@rkkerk-brielle.nl

Contactpersonen kern Brielle per plaats:

Abbenbroek Mevr. W. Venstra, Molenstraat 18, 3216 BL, tel.: 662 726
Brielle            Mevr. I. Geurink, Reede 135, 3232 CT, tel.: 413 056
Heenvliet      VACANT
Oostvoorne   VACANT
Rockanje      Mevr. M. Wensen, Abeelstraat 6, 3235 VA, tel.: 402 478
Vierpolders Mevr. M. Janse, J. Tichelerlaan 35, 3237 AR, tel.: 479 340
Zwartewaal  Mevr. L. Benne, Hollemarestraat 72