Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle

H. Tomas, apostel (3 juli)
Mozaïek 12 eeeuw in Palermo

Van de redactie

Terwijl de vaccinaties in rap tempo vorderen en de samenleving steeds verder open gaat, is het nog steeds de vraag hoe het straks in onze kerk zal gaan. De lockdown heeft volgens verschillende media de leegloop van kerken versneld, want men kan ook thuis kijken via televisie.
Vanaf 26 juni j.l. mogen we weer 50 bezoekers in onze kerk verwelkomen, is reserveren niet meer verplicht (maar wel geadviseerd) en zijn mondkapjes ook niet meer verplicht.
Als (hopelijk) rond september alle maatregelen worden losgelaten, mogen we ons maximum van 160 bezoekers verwelkomen. Al zal dat waarschijnlijk eerder het pre-corona maximum van 70 worden.
Ook is te hopen dat alle activiteiten weer doorgang zullen vinden, zodat er in dit blad over bericht kan worden.

De Zevensprong gaat misschien vanaf september in gedrukte vorm verschijnen. Wie deze wil ontvangen zal bereid moeten zijn een abonnement te nemen voor € 20,00 per jaar. Redenen hiervoor zijn dat de Zevensprong per post zal worden verstuurd en er zijn kosten verbonden aan papier en inkt.
De digitale versies (webpagina en pdf) blijven gratis.

Huub van Niekerk
Redactie Zevensprong

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Kopij- en verschijningsdatum voor de Zevensprong van september 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 augustus aan redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman. Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd. Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
De september editie verschijnt rond 31 augustus 2021.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties juli & augustus

(Informatie onder voorbehoud)

– In de Ommeloop zijn wegens de Corona/COVID-19 epidemie voorlopig GEEN Eerste Vrijdag vieringen.
– Bij wijzigingen in het rooster worden deze bekend gemaakt via onze website en de Zevensprong wordt dan opnieuw uitgebracht met aankondiging.
– Als er tussentijds intenties worden aangevraagd, zullen deze op de website worden aangegeven. Ook dan zal de Zevensprong opnieuw worden uitgebracht, echter zonder aankondiging.

4-7. 09:30 Brielle (YK) *
11-7. 09:30 Brielle (BP) *
18-7. 09:30 Brielle (YK) *
25-7. 09:30 Brielle (RW) Rie en Gerard van der Kroon-Harte
Hans en Tiny Kneefel
1-8. 09:30 Brielle (FW) *
8-8. 09:30 Brielle (PV) *
15-8. 09:30 Brielle (YK) *
22-8. 09:30 Brielle (RW) *
29-8. 09:30 Brielle (BP) *

* Geen misintenties bekend bij publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb || (LD): pastoor L. van Deelen
(RW): Pastor R. Winkelhuis || (SL): diaken S. Lokken
(WF): Pastor W. Froger || (PV): Pater P.H. v.d. Veer, ofm. cap.
(DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan || (FW): em. pastor F. Wijnen
(BP): em. pastor mw. B. Poortvliet||(LB): past. w. mw. L. Beenhakker
(LJ): L. Jansen (DOP)

Familieberichten

Op 1 juni is onze parochiaan Ben Geurink overleden, de man van Irma. Op 9 juni hebben wij in de Bedevaartskerk afscheid van hem genomen. We hebben hem in een erehaag buiten uitgeleide gedaan.
Irma heeft jarenlang trouw het secretariaat van de oude parochie HH. Martelaren van Gorcum verzorgd en verrichte tot aan de Corona-pandemie assistentie bij de vieringen in de Ommeloop. Ze is daarvoor nog steeds contactpersoon.
Wij wensen Irma, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Emeritus Pastor Bea Poortvliet

Afbeelding bovenaan deze pagina

Bovenaan deze pagina ziet u een icoon van H. Tomas, apostel. Hij wordt slechts enkele malen genoemd en is vooral bekend als de ‘ongelovige’.
Aanvulling via de Pieckfijn door Atelma van Strien:
De volgelingen van Thomas in India werden Nestorianen genoemd. Voordat de Engelsen gingen heersen over India, hadden zij een afwijkend geloof als je het vergelijkt met het westers christendom. Zij zagen Jezus niet als God en de drieëenheidsleer had India overgeslagen.
Het Indiaase symbool voor christendom was een kruis op een lotusbloem. Tijdens de Engelse overheersing is de westerse leer overgenomen.
Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomas_(apostel)

Oproep: vrijwilligers voor tuinonderhoud

Als gevolg van het op leeftijd raken van de vrijwilligers voor het tuinonderhoud van de pastorie is de beheercommissie dringend op zoek naar opvolgers. Tot de werkzaamheden behoren het maaien van het gras en snoeien van de struiken. Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Banneux

Caritas Banneux N.D. Bisdom Rotterdam

L.S.,
In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van coronamaatregelen in Nederland en in België kan de geplande bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7 september helaas niet doorgaan. Het Banneux Comité richt zich nu op hervatting van de bedevaarten in het voorjaar van 2022.
Eveneens gaan de 1 en 2 daagse bedevaarten niet door.
Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten op een van onze bedevaarten.

Banneux Comité Bisdom Rotterdam

Ellen van Rheenen Secretaris.

Agenda Bedevaartskerk juli t/m augustus

Beste parochianen,
Zaterdag 8 mei opende Mgr. van den Hende met een plechtige eucharistieviering het bedevaartseizoen in de Bedevaartkerk te Brielle. Dit jaar vinden daar verschillende liturgische activiteiten plaats die u kunt bijwonen en waarvoor u van harte uitgenodigd wordt.
Zaterdag 10 juli, Nationale Bedevaart, 11:00 uur: plechtige eucharistieviering via live stream te volgenIn juli en augustus
Alle dinsdagen, donderdagen en vrijdagen om 14:00 uur: Eucharistieviering en alle woensdagen om 14:00 uur: bidden van de rozenkrans.
Voorafgaand aan alle eucharistievieringen is er gelegenheid tot biechten
Meer informatie vindt u op: https://www.martelarenvangorcum.nl

10Age7: verslag 25-06-2021 (door Huub van Niekerk, leiding)

Voor het eerst in maanden zijn we fysiek bij elkaar gekomen in de pastorie. Niet op onze zolder maar in de Ten Have-zaal en op 1,5 meter van elkaar. De Ten Have-zaal werd gekozen omdat het dan mogelijk was om dan makkelijk de tuin in te kunnen bij mooi weer. Alleen viel dat laatste enigszins tegen, dus bleven de deuren dicht.
Er was goed nieuws te melden: er waren er geslaagd voor hun eindexamen! De vraag is of ze ons nu gaan verlaten of zo enthousiast zijn dat ze nog blijven.
Helaas ook minder leuk nieuws: het was de laatste bijeenkomst voor (zus en broer) Claudia en Lucas. Zij gaan verhuizen naar buiten onze parochie! We zullen hun enthousiasme zeker gaan missen. Annemarie had voor beiden een hele mooie ingelijste tekening gemaakt.

Foto’s: Linda Roskam

We sloten de avond af met 2 spellen: “Weervolven” (van het TV programma) en “30 seconden”. Een spel waarin je 30 seconden hebt om 5 beschrijvingen te geven en jouw team moet hierop binnen dezelfde 30 seconden zeggen wat je beschreven hebt. Soms makkelijk, vaak moeilijker dan gedacht en verwacht.
In september gaan we ons 15e seizoen in: 2021-2022! Vermoedelijke start-datum 10 september.

10Age7: verslag 25-06-2021 (door Lucas en Claudia Koelemeijer)

Vandaag zijn wij bij elkaar gekomen om een gezellige spelletjesavond te hebben met de tieners en jongeren van 10age7. Begin van de avond stond vooral in het teken van het afscheid van Lucas en Claudia Koelemeijer van de groep opdat zij naar het zuiden van het land gaan verhuizen. Dit vindt iedereen erg jammer en daarom is er een klein afscheidscadeautje gemaakt voor hen. Zie de afbeeldingen hieronder. Vervolgens zijn wij begonnen met de spelletjesavond met het spel Weerwolven van Wakkerdam. En we hebben de avond afgesloten met het spel 30 Seconds onder het genot van wat limonade en een chipje.

Lucas:
Ik wil iedereen binnen de parochie Nicolaas Piek en het Bisdom Rotterdam bedanken voor de wijsheid die jullie allemaal op mij over wilde brengen. In het bijzonder alle begeleider en deelnemers van de jongerengroep 10age7, voor alle gezellige zolderavonden en acties. Maar het allerleukst vond ik de speeltuin acties naar Polen, wat wij niet allemaal voor elkaar hebben gekregen als kleine jongerengroep vond ik geweldig.

Claudia:
Het leukste van 10age7 vond ik het samenkomen met de anderen en het delen van onze ervaringen en verhalen. Daarnaast vond ik het mooi om elke keer weer iets te leren op over een stukje tekst uit de bijbel.

Misintenties update

Terugkijkend zijn de opgaven van intenties stilgevallen sinds de abrupte sluiting van onze kerk vlak voor Kerst. En helaas worden er nog steeds amper misintenties opgegeven. Mogelijk dat dit te maken heeft met het feit dat diegenen die misintenties opgaven, tijdens de corona niet in de kerk komen. Hopelijk verandert dit dus als straks de kerk weer onbelemmerd open is zonder de 1,5 meter afstand tot elkaar.
Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen.

Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via de Misintenties QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

QR code om misintentie te betalen

Givt: (update)

Nu de kerk weer open is, is het gebruik weer op het oude niveau met gemiddeld 5 gevers per zondag. Het gemiddelde gegeven bedrag voor de collecte is iets hoger dan met contant geld. De bedragen voor de missaaltjes en kaarsen zijn uiteraard hetzelfde, maar daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Minimum bedrag van de QR code
Het minimum bedrag voor het gebruik van een QR code is € 0,25, dus via de app kosten in de kerk 1 kaars en 1 missaaltje nu evenveel als met contant geld.

VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft € 20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank!
Ter nadere informatie:
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescher- ming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

Medemailing-mailing, facebook en twitter

Mailing
In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat een “advertentie” voor de Mededeling-mailing. Via de mailing worden mededelingen verspreid die niet te laat komen voor de Zevensprong en Pieckfijn. U moet hierbij denken aan bijv. overlijdens. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website. Als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat doen door een email met de aanhef “AanmeldingMededeling email” te sturen aan website@rkkerk-brielleof u meldt zich aan via onze website.Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze AVG van toepassing en wordt bcc gebruikt voor de verzending.
Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen? Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.

facebook

Omdat het facebook account (nog) niet is gestopt, komen er nog steeds berichten en vriendschapsverzoeken binnen. Daar zal echter niet op worden gereageerd.

Twitter
Ook Twitter (@rkkerkbrielle) is onderdeel van onze media voor mededelingen. Hoewel hetaantal volgers van onze Twitter nog niet zo hoog is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel gebruikt.
Omdat het is nog niet duidelijk hoe de AVG toegepast kan worden op Twitter, is het gebruik tijdelijk gestaakt.
Voorbeelden:
De Paus: @Pontifex.
Vaticaans nieuws: @VaticanNews.
Bisdom Rotterdam: @bisdomrotterdam
Roderick Vonhögen (media-priester): @FatherRoderick

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.