Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle e.o.H. Maagd Maria van de Rozenkrans

(feest 7 oktober)

Van de redactie

Voor de eerste abonnees van de papieren editie is dit de laatste uitgave die ze in het huidige abonnement ontvangen. En het abonnement wordt niet automatisch verlengd! Bent u een van deze abonnees en wilt u blijven ontvangen? Dan ziet de redactie uw € 20,00 graag tegemoet in een gesloten envelop met uw naam en adres.
De vermelding van alle ingezonden artikelen in deze editie:
– De schoenendoosactie
– Vlijt voor barmhartigheid
– Aankondiging van de Kinderwoorddienst zondag 9 oktober
– Aankondiging van het Koren festival op 1 oktober
– Verslag 10Age7 van 9 september
– Aankondiging Inspiratieavond op 19 oktober 2022
– Oktober-rozenkransmaand

Van de locatieraad

Brand
Voor wie het nieuws gemist heeft: een (klein) deel van het dak van onze kerk heeft op 10 september even in brand gestaan als gevolg van werkzaamheden. Door alerte buren is ons een “Notre Dame”-effect (volledig afbranden) bespaard gebleven, al is er wel degelijk schade. Deze is in de kerk overigens niet zichtbaar. In overleg met diaken Steef Lokken kon de viering van 11 september gelukkig doorgaan.

Energiebesparing
Het zal u niet zijn ontgaan dat de energiekosten de pan uit rijzen. Iedereen heeft met de stijgende energiekosten te maken, ook de kerk. Om deze enigszins te beteugelen, heeft de locatieraad besloten de thermostaat in de kerk lager te zetten. Om deze reden wordt u geadviseerd om tijdens de vieringen uw jas aan te houden.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties

(Informatie onder voorbehoud)

02-10. 09:30 Brielle (LD) *
09-10. 09:30 Brielle (PV) Tiny Zijp, Marja Moll
16-10. 09:30 Brielle (BP) *
23-10. 09:30 Brielle (RW) *
30-10. 09:30 Brielle (SL) *
* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken (PV): pater P.H. v.d. Veer, ofm.cap.
(BP): em. p.w. mw. B. Poortvliet (LD): pastoor L. van Deelen
(FW): em. p.w. F. Wijnen (RD): diaken R. Dits
(DOP): Dienst o.l.v. parochiaan

Kopijdatum voor de Zevensprong van november 2022

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 oktober aan redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman. Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd. Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
De oktober editie verschijnt rond 1 november 2022.

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Schoenendoosactie

Beste mensen we gaan weer van start voor de schoenendoosactie. Helpt u mee? Tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk!
Hoor ik u vragen: waarom zou ik dat doen? Omdat voor kinderen in kwetsbare situaties een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos een wereld van verschil kan maken. Soms is dit het enige “cadeautje” wat ze in hun leven ontvangen en de sleutel om naar school te mogen, omdat het basispakket, wat we in de schoenendoos stoppen, in die landen een vereiste is. In 2021 deden 483 kerken mee in Nederland.
We kunnen stukken zeep, tandpasta, puntenslijpers, kleurpotloden, schriften, aanvullende spulletjes (kleine spelletjes, poppetjes, kralen, haarspelden/elastiekjes, autootjes, knikkers etc.), kaarten met leuke afbeeldingen om de dozen te versieren en uw financiële ondersteuning hard gebruiken om de versierde schoenendozen klaar te maken en te verzenden. U mag uiteraard zelf ook een doos thuis klaarmaken en inleveren.
Achter in de kerk staat een doos waar u uw spulletjes of complete doos kunt inleveren, maar dit kan ook tijdens de parochiewacht. (MA t/m DO van 10.00-11.30) Alvast bedankt voor uw hulp.
En lijkt het u leuk om meer te doen, kom dan eens vrijblijvend langs op de 2e donderdag van de maand tussen 10:00 en 11:00 uur in het parochiehuis of neem contact op met Bartholde vd Loos 06-15286157. Een kijkje nemen op https://schoenendoosactie.nl/ geeft misschien ook antwoord op uw vragen.

Vlijt voor barmhartigheid

Sinds 2016 hebben we een flinke groep breiers en hakers die zich inzet om voor Roemenië (en de schoenendoosactie) verschillende handwerken te vervaardigen. In de maand oktober hoop ik weer een busje vol weg te brengen naar de stichting Hulp Oost Europa die vanuit Middelharnis projecten en transport regelen voor Oost-Roemenië.
Mocht u zeggen, dat is nuttig ik wil ook wel aan haken dan kunt u zelf thuis aan de slag in uw eigen tempo en dit inleveren bij het parochiehuis of bij mij thuis of naar de fysieke breiochtend komen in het parochiehuis. Dit is altijd de 2e donderdagmorgen van de maand.
Mocht u nog bollen garen hebben liggen en doet u er niets mee, niet weggooien hoor! Materiaal is welkom en wordt nuttig besteed.

Vriendelijke groet en wie weet tot ziens,

Bartholde vd Loos (06-15286157)

Kinderwoorddienst zondag 11 september

De scholen en clubjes zijn weer begonnen. Tijd om weer extra aandacht te schenken aan onze relatie met God. Op zondag 11 september is er een “start”viering met kinderwoorddienst. Na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) worden de kinderen uitgenodigd om samen naar de Ten Have-zaal te gaan. Het doel van de kinderwoorddienst is om met jonge kinderen het evangelie op een leerzame en speelse manier te bespreken.
Deze viering heeft als thema: “Aandacht voor wie verloren leek”
Als Jezus iets duidelijk wil maken spreekt Hij graag in gelijkenissen. Die kleine voorbeeldverhaaltjes hebben een duidelijke boodschap. In het evangelie vandaag horen we wat mensen doen wanneer iets kwijt is. Hoe blij ze kunnen zijn wanneer het weer terug is! Luister vooral goed naar het verhaal over de zoon, die in zijn leven de weg ‘kwijt’ is. Hij is van huis weggegaan maar wordt uiteindelijk ongelukkig. En hoe reageert de vader wanneer hij weer thuiskomt? Deze verhalen willen laten zien hoe blij God de Vader is wanneer ieder van ons weer bij Hem terug komt.

Korenfestival De Watergeus 1 oktober

Op zaterdag 1 oktober a.s. zal tijdens het “Korenfestival De Watergeus” de Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland een optreden geven in onze kerk.
In totaal worden er die dag op vijf verschillende locaties van 10:00 uur tot 17:00 uur optredens verzorgd van 35 koren. Zij treden elk 2 keer een half uur op. De overige 4 locaties zijn: St.Catharijnekerk, Het Arsenaal, kerk NPB in de Kerkstraat en De Sjoel.

Mededeling-mailing

Deze mailing is voor diegene die nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat. Via deze mailing wordt:
– mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
– bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong en de Pieckfijn. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Aanmelden? Stuur dan een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” aan website@rkkerk-brielle.nl of u meldt zich aan via onze website.

Over de voorkant

H eilige Maagd Maria van de Rozenkrans

Deze gedachtenis is door paus Pius V ingevoerd en gesteld op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto (7 oktober 1571), omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het rozenkransgebed. De liturgische viering van deze dag vestigt onze aandacht op de over- weging van de mysteries van Christus, waarin de Maagd Maria ons is voorgegaan doordat zij op unieke wijze verbonden was met de menswording, het lijden en sterven, en de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.

Misintenties

Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen.
Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via de Misintenties QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

QR code om misintentie te betalen

10age7 verslag, vrijdag 9 september

Spannend, een nieuw seizoen breekt aan. Weer een thema avond op zolder voorbereiden, waar kiezen we voor? De jongeren bewust maken dat er een verborgen wereld is? Eentje die nog al eens ontkent wordt, onzichtbaar is. Maar is dat wel zo?
Het begin van de avond zijn we gestart met een doos op tafel, gevuld met dingen, levende en dode, kleine en grote, die op de tast moesten worden omschreven en herkend. Maar de vraag was wel: “ is er iemand die met zijn handen de doos in durft?” De kring rondkijkend stond niemand te popelen, want: “ja, je weet maar nooit” en dan ook nog die geheimzinnige gezichten van de leiding!
Heel stoer stond de jongste deelnemer op en stak heel voorzichtig zijn ene hand in de doos om meteen weer terug te trekken toen hij iets warms voelde. Oeps, nog een poging en plots een knagend geluid. Geschrokken stond hij daar, ervan overtuigd dat er een eng beest in zat of misschien een lief poesje, want we hoorden allemaal gemiauw. Best eng.
Een andere deelnemer werd nieuwsgierig hoe eng het was en voelde ook héél voorzichtig en beschreef een pot met deksel. Die mocht eruit worden gehaald. Het was goed omschreven en geraden, alleen zat er wel een spin en een slak in de pot. Daarna werd het hilarisch te zien hoe angstig er gereageerd werd, na een poosje durfde niemand meer echt en gingen we verder met het thema. (De doos werd op de andere tafel gezet.)
We lazen een stukje uit de Bijbel waarin God waarschuwt voor toekomst voorspellers, oproepen van geesten, zwarte magie, dat je je daar niet mee in moet laten, dat is gevaarlijk. Maar wat als je dat toch doet? “ zullen we proberen wat er dan gebeurd?” Nog even wachten, later op de avond als het donker is lukt dat wel. Via een sketch met geluidsopname is toen een leidinggevende de deur gaan uitproberen waarop stond dat die niet mocht worden geopend, eigen risico, ze was herhaaldelijk gewaarschuwd niet doen!
Zij werd gevangen in de wereld van het donker. Welk advies konden de jongeren geven aan haar? Bidden tot God, vertrouwen op het Licht, blijven denken aan herinneringen van goede dingen. En gelukkig kwam ze daardoor weer tevoorschijn bij ons op zolder, waarna we nog spraken met elkaar dat als je je met verkeerde dingen inlaat het niet altijd makkelijk is te stoppen. Dat God erg blij is als we naar zijn Zoon luisteren.
De ham vraag was of de jongeren te verleiden zouden zijn om glaasje te draaien, om zo in contact te komen met overledenen? Sommigen werden bij het idee erg onrustig, keken bij het licht van twee waxine lichtjes erg onrustig om zich heen, waar staat de doos eigenlijk?
W at nou als daar straks iets uitspringt, de gekke geluidjes, dat is echt niet pluis! Wat gaat er gebeuren, gaan we dit echt doen? Ja, zijn jullie er klaar voor? De leiding pakte heel voorzichtig de glazen op en draaide ze op zijn kop om ze zo over de waxine lichtjes heen te zetten en wat gebeurde er toen?……de lichtjes doofden heel langzaam uit. De boodschap werd hierdoor duidelijk voor de avond: als je je inlaat met verkeerde dingen dooft het Licht in je uit, de Heilige Geest kan dan niet in je aan het werk gaan.
Afgesloten hebben we met een gebed tot H. Michaël een engel van God, die bescherming kan bieden tegen het kwaad in de wereld.


Volgende avond 2e vrijdag in oktober.

Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: jongenoud@rkkerk-brielle.nl of 10age7@rkkerk-brielle.nl Vermeld naam en leeftijd en wij nemen dan contact op.
Lukt jou de vrijdagavonden niet, of niet iedere maand, of wil je bij activiteiten zo nu en dan eens helpen? Geen probleem, laat het ons weten.

Graag tot ziens. Johan, Bartholde, Huub en Lianne

Inspiratie-avond 19 oktober

Woensdag 14 september vond in onze kerk een inspiratie-avond plaats. Tijdens deze avond hebben we stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen, die in de katholieke kerkhebben plaatsgevonden of nog staan te gebeuren Ook hebben wij stilgestaan bij wat het wil zeggen om christen te zijn, en meer speciaal om leerling van Jezus te zijn. We zijn met elkaar in gesprek gegaan of eigenlijk meer door naar elkaar te luisteren.
De sfeer was zo goed, dat spontaan besloten is om een tweede inspiratie-avond te plannen. Deze tweede avond zal plaatsvinden op woensdag 19 oktober aanstaande. We starten om 19:30 uur en om uiterlijk 21:30 uur sluiten we af. Mocht u bij het lezen hiervan denken: “dit is ook iets voor mij”. U bent van harte welkom.

Namens het brainstormgroepje, Henk Lugtenburg

Oktober – rozenkransmaand

De maand oktober wordt ook wel de rozenkransmaand genoemd. Een maand, waarin speciale aandacht wordt besteed aan het bidden van de rozenkrans. In onze kerk zullen we dit doen in de zondagsviering. We zullen echter geen hele rozenkrans bidden, maar één tientje d.w.z. één “onzevader”, tien “weesgegroetjes” en één “eer aan de vader”.
Op deze zeer bescheiden wijze proberen we Maria de eer te brengen, die zij (als bijzonder persoon) toekomt. Nu zult u misschien zeggen is dat bidden van standaard gebeden niet verschrikkelijk saai?
Ja, het zijn inderdaad veel dezelfde gebeden. En…het kost ook wat extra tijd. Wanneer de gebeden ook nog eens gedachteloos uitgesproken worden, geef ik u helemaal gelijk. Dan is het saai en misschien niet meer passend in deze tijd.
Echter wanneer we de woorden van de gebeden echt tot je door laten dringen, krijgen zij toch een andere waarde. Neem nu het “weesgegroet”. Eerst herhalen we daarin de woorden, waarmee de engel Gabriël Maria begroette: “Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U”. Daarna spreken we een zegenbede uit, dat zij “de gezegende onder alle vrouwen is” en dat ook het kind, waarvan zij in verwachting is, Jezus, “gezegend is”.
Vervolgens vragen wij aan Maria om voor ons, zondaars, te bidden, “nu en in het uur van onze dood”.

Namens de liturgiecommissie,
Henk Lugtenburg