Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle e.o.Onze Lieve Vrouw van Lourdes (feest 11 februari)

Van de redactie

Deze maand weer een volle Zevensprong. Zoals u wellicht weet, biedt onze website veel meer dan deze Zevensprong. Een van de andere onderwerpen is de geschiedenis van de voormalige parochie HH. Martelaren van Gorcum. De redactie is door een lezer geattendeerd op een artikel uit 1991 over het voormalige Birgitten-klooster. Dit artikel staat inmiddels op de website onder Geschiedenis.
De ingezonden artikelen:
– Even voorstellen: Johan van de Wiel
– Kinderwoorddiensten in februari
– 10age7 verslag 13 januari: een lege koffer
– Vlijt voor barmhartigheid
– Eerste vrijdag van de maand
– Vastenactie 2023: Uw steun voor de voedselbank
– Zeer geslaagde oecumenische viering
– Werkgroep liturgisch bloemschikken zoekt versterking
– Digitaal extra: Bijbelverhalen bij Ten Have
– Digitaal extra: Inspiratie avond woensdag 15 februari 2023
Tot slot: Over de voorkant

Van de locatieraad

Wie is wie (3)?
In deze reeks stelt maandelijks(?) een lid van de locatieraad zich voor. Deze maand stelt Johan van de Wiel zich voor.
Kerk open op zondag
Er blijkt een misverstand te zijn omtrent een mogelijke sluiting van onze kerk. Dit is NIET aan de orde! Wat helaas WEL aan de orde is, is dat zonder Woord- en Gebedsvieringen de kerk alleen op de 2e en de 4e zondag geopend is. Dus als u wilt dat wij ons blijven inzetten om de kerk ook op de 1e, 3e en eventuele 5e zondag open te houden is ons dringende verzoek om ook deze vieringen bij te wonen.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties

(Informatie onder voorbehoud)

03-02. 10:00 Brielle (W&G) in Ten-Have zaal
05-02. 09:30 Brielle (W&G) *
12-02. 09:30 Brielle (YK) *
19-02. 09:30 Brielle (W&G) *
22-02. ASWOENSDAG Geen viering, wel in Hellevoetsluis en Rozenburg
26-02. 09:30 Brielle (RW) Wim van Niekerk
* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken (LD): pastoor L. van Deelen
(RD): diaken R. Dits (W&G): Woord & Gebedsviering

Kopijdatum voor de Zevensprong van maart

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 februari. Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
Deze editie verschijnt rond 1 maart 2023.

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Even voorstellen: Johan van de Wiel

Sinds eind vorig jaar zit ik in de locatieraad voor zaken rond de catechese. Dit jaar begeleid ik dan ook de communicanten, 6 deelnemers en het vormsel, 2 deelnemers. Daarnaast zit ik in de werkgroep van 10age7. Mijn wortels liggen in de omgeving van Tilburg, waar ik dan ook nog regelmatig naar toe ga. Daarnaast werk in het voortgezet onderwijs als docent wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Kinderwoorddiensten in februari

Zondag 12 februari en 26 februari a.s. zal om 9:30 uur in de RK-kerk, Nobelstraat 24 in Brielle een viering gehouden worden met kinderwoorddienst.

Na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) gaan de kinderen samen naar de Ten Have zaal. Tijdens de kinderwoorddienst wordt aandacht besteed aan het evangelie van die zondag. Als gedoopten hebben de kinderen er recht op om Gods Woord te horen, hoe Hij ook tot hun harten spreekt. Zo kunnen zij als jonge leerlingen van Jezus groeien in hun geloof. Na het vertellen van het evangelie is er een verwerking in de vorm van een gesprek, een knutselwerkje of een puzzelblad.

Zondag 12 februari: Regels (Evangelielezing Matteüs 5,17-37)

Regels, regels, regels. We moeten er ons aan houden, maar stiekem vinden we een regel soms ook heel vervelend. Jezus spreekt vandaag met de leerlingen over de Joodse regels. Hij is een nieuw soort leraar, waarvan de mensen verwachten dat Hij de regels misschien wel af wil schaffen. Niets is minder waar. Jezus is gekomen om de regels te vervullen: Hij hoopt aan iedereen uit te leggen waarom die regels er eigenlijk zijn. Ze hebben als doel om je dichter bij Gods Koninkrijk te brengen.
Met de kinderen denken we vandaag na over regels. Hebben we binnen de kinderwoorddienst ook regels? En hoe zou het gaan als we geen regels hadden?

Zondag 26 februari: Wat maakt jou sterk? (Evangelielezing Matteüs 4,1-11)

Hoe sterk ben jij om verleidingen te weerstaan? Jezus geloofde rotsvast in God en dat maakte hem sterk. Zelfs na 40 dagen vasten in de woestijn gaf dit Hem kracht om de verleidingen van de duivel, de tegenkracht, te weerstaan.
Wat hebben wij nodig om sterk te zijn? Er zijn verleidingen genoeg; gamen, mobielmeldingen, de druk om je aan te passen aan andere kinderen in de klas.
Hoe gaan wij hier mee om en hoe blijf je (net als Jezus) trouw aan God.

10age7 verslag 13 januari: een lege koffer.

De bijeenkomst ging over het overlijden. Na de opening hebben we gesproken over persoonlijke ervaringen. Bij de meeste jongeren ging het gelukkig nog over een overleden huisdier. Daarna hebben we het verlies-spel gespeeld, wat wel wat reuring bracht. De opbrengst van het spel hebben we in een koffer gedaan, waarna een bijbeltekst voorgelezen en besproken werd. Vervolgens hebben we emoties opgeschreven en hebben we een ronde gedaan welke emoties het meest passen bij overlijden. Er werden kruisjes gezet bij deze emoties. De opbrengst daarvan is ook in de koffer gedaan. Verder hebben we de drie herders van Fatima besproken met de vraag “wat zou jij doen?”. Tenslotte hebben we een kaart gemaakt, die gebruikt zou kunnen worden bij de rouwverwerking. Ook deze zijn in de koffer gedaan. De avond is afgesloten met een kort gezamenlijk gebed. Wat wel bijzonder was, was dat we de avond eerder begonnen zijn met twee leden met de voorbereiding voor het vormsel. De 10age7 bijeenkomst daarna sloot daar goed bij aan.

Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: jongenoud@rkkerk-brielle.nl of 10age7@rkkerk-brielle.nl Vermeld naam en leeftijd en wij nemen dan contact op.

Lukt jou de vrijdagavonden niet, of niet iedere maand, of wil je bij activiteiten zo nu en dan eens helpen? Geen probleem, laat het ons weten.

Graag tot ziens. Johan, Bartholde, Huub en Lianne

Vlijt voor barmhartigheid

Iedere tweede donderdag van de maand kan er op de pastorie in Brielle gezamenlijk worden gehandwerkt onder het genot van een kopje thee of koffie en een praatje. Thuis wordt er ook niet stilgezeten en strekt de kring mensen zich uit door de hele parochie en zelfs oecumenisch. Afgelopen jaar hebben we een busje vol breigoed weg kunnen brengen voor Roemenië. Regelmatig vertrekt er vanuit Middelharnis een transport naar Oost-Roemenië en daar brengen we onze spullen heen.
Deze winter hebben er dus al heel wat mensen van een lekkere warme deken kunnen genieten.


Schoenendozen vullen we ook met een kleine werkgroep. Er zijn totaal 123 schoenendozen gemaakt. 62 zijn er al op plek van bestemming via stichting GAIN, een landelijke organisatie die veel projecten doet rondom kinderen (drinkwater, educatie etc). Onze dozen zijn naar Moldavië gegaan. De andere dozen gaan we de eerstvolgende keer met het breigoed meezenden naar Roemenië. Daar zijn 250 kinderen, meest in zigeunerkampen, die daardoor weer schoon en fris kunnen deelnemen aan school, anders worden ze geweigerd. Deze dozen betekenen dus heel veel voor deze kinderen.

Jaar rond verzamelen we op ons gemak spulletjes om dozen te vullen. Deze gaan we eerst beplakken zodat de merkreclame onzichtbaar is en de doos er leuk uitziet. Heeft u leuke kinderkaarten of andere afbeeldingen geschikt voor kinderen: wij zijn er blij mee.

Het basispakket is het belangrijkste: schriften, tandpasta, zeep en tandenborstels, puntenslijpers en gummen zijn altijd meer dan welkom. Aanvulling kunnen we ook goed gebruiken: bijvoorbeeld kammen, notitieblokjes, poppetjes, autootjes, kralen en divers klein speelgoed voor de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Ik hoop dat u ook eens rondkijkt of u iets heeft wat nog heel en schoon is om zo, vanuit de kringloopgedachte, kansarme kinderen blij mee te kunnen maken. Van o.a. legosteentjes, Knex onderdelen worden leuke pakketjes gemaakt, pionnen en dobbelstenen worden gebruikt om spelletjes te maken en voorzien van een beschrijving in het Engels.

Voor inleveren kunt u tijdens parochiewacht tijden terecht in Brielle.
Voor meer informatie bel of app met Bartholde vd Loos tel 06-15286157.
Met dank aan iedereen die het afgelopen jaar heeft meegeholpen.

Eerste vrijdag van de maand

Op de eerste vrijdag in het nieuwe jaar, op vrijdag 3 februari 2023, komen we weer bij elkaar rond het woord en gebed. Het is mooi om met elkaar stil te staan bij de lezingen van de betreffende dag en met elkaar in gebed te gaan.
Na afloop kunnen we onder het genot van een kopje koffie of thee nog even verder praten met elkaar. We starten om 10:00 uur in de Ten Havezaal van de pastorie.

Namens de liturgiecommissie,
Henk Lugtenburg

Vastenactie 2023: Uw steun voor de voedselbank

In tijden van crisis, waarbij er steeds meer mensen in financiële problemen komen, wordt de Voedselbank steeds belangrijker. Daarom heeft de Oecumenische werkgroep besloten om dit jaar geld op te halen voor de Voedselbank.
U kunt uw bijdrage daarvoor op verschillende manieren geven. De melkbus achterin de kerk zal vanaf 22 februari (As woensdag) weer ingericht worden als Vastenmaaltijd bus (wanneer u niet naar de vastenmaaltijd kan komen, kunt u hier uw bijdrage geven voor de Voedselbank). Ook komen er kratten achterin de kerk te staan waarin u houdbare producten kunt achterlaten voor de Voedselbank. En er komt een kleine bus op de koffietafel in de Ten Have zaal te staan, waarin we Douwe Egbert punten kunnen sparen. De Voedselbank kan hiervoor pakken koffie kopen om in de voedselpakketten te doen.
Naast de acties in de kerk verzorgt de Oecumenische werkgroep weer 3 vastenmaaltijden. En wel op woensdag 1 maart, woensdag 15 maart en woensdag 29 maart. Aanvang 17:45 uur tot ca 19:15 uur.
De vastenmaaltijden, sobere maaltijden bestaande uit soep en brood, zullen ook dit jaar weer gehouden worden in het Kerkgebouw van de Vrijzinnige gemeente Brielle aan de Kerkstraat te Brielle.
De opbrengst van de vastenmaaltijden zijn dus bestemd voor Voedselbank.
Elke vastenmaaltijd zal er een spreker aanwezig zijn die verteld over zijn/haar roeping om, al dan niet op vrijwillige basis, dienstbaar te zijn voor kerk en/of maatschappij.
U kunt zich aanmelden voor één of meerdere maaltijden. Er zullen intekenlijsten in de kerken komen.
Graag op de avond van de vastenmaaltijd, uw eigen soepkom en lepel meenemen.
Na elke maaltijd zal Aryanna met de bus, voor uw vrijwillige bijdrage, bij de uitgang staan.

Tot ziens bij de vastenmaaltijd(en).

Hartelijke groet,
Oecumenische werkgroep Brielle
Janie Klerk, Hennie Deur, Irma Geurink en Aryanna Herscheid.

Zeer geslaagde oecumenische viering

Op 15 januari jl. was de oecumenische viering in de St. Catharijnekerk. Het thema van de viering was DOE GOED, ZOEK RECHT! Er was een grote opkomst vanuit alle geloofsgemeenschappen in Brielle. En met elkaar hebben we er een heel mooie viering van kunnen maken. Hoewel de viering voorbereid was door de Oecumenische werkgroep, hadden we het niet zo mooi kunnen maken zonder alle hulp. Daarom willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken. Als eerste dominee Eibert Kok voor al zijn hulp bij het tot stand laten komen van deze viering. De werkgroep Liturgisch bloemschikken, voor de mooie arrangementen die zij gemaakt hebben. Organist Jan Meuleman, voor zijn muzikale begeleiding tijdens de dienst. Het gelegenheidskoor van de RK kerk voor de twee mooie liederen die zij gezongen en gespeeld hebben. Willem Christian Meyboom voor het maken en stencilen van de orde van dienst en zijn bijdrage als cantor tijdens de viering. De begeleiding van de kindernevendienst, voor het mogelijk maken dat de kinderen op hun eigen manier met het geloof bezig kunnen zijn. Iedereen die achter de schermen heeft meegewerkt voor het laten slagen van deze viering. Dank aan één ieder, die zulke mooie teksten / wensen op de kaartjes hebben gezet. Met elkaar hebben we er iets moois van gemaakt, wat in de toekomst zeker nog vaker zal gaan plaatsvinden.

Hieronder nog twee foto’s van de liturgische schikking met de uitleg:

Gesprokkelde takken, grillig en verschillende vormen, bij elkaar gehouden met touw, vormen zij de stevige basis. De zachte krans van mos symboliseert dat wij er voor de ander moeten zijn. Sneeuwbessen, omdat we samen dragen, we kunnen niet zonder de ander. Ook hangen er kaartjes aan de takken, zij vertegenwoordigen onze wensen en ideeën over: “Wat is ‘Goed doen’ voor mij?” Onder het bloemstuk staat een schaal, tijdens de viering werd deze gevuld met water. Water dat verwijst naar onze doop. En ook liggen er stenen bij. Zij stellen onze persoonlijke en voorouderlijke geschiedenis voor.

Werkgroep liturgisch bloemschikken zoekt versterking

De werkgroep liturgisch bloemschikken zoekt mensen die willen aansluiten bij deze werkgroep.
De werkgroep komt 2x per jaar bij elkaar voor overleg. Voor de bekende hoogfeesten zoals Pasen, en Kerst maken zij een opbouw liturgisch arrangement. In de vastentijd en adventtijd wordt er dan wekelijk iets toegevoegd aan het arrangement, zodat deze met Pasen en Kerst in zijn volle omvang is gegroeid. Ook voor pinksteren, de oecumenische vieringen, oogstdankdag en andere speciale gelegenheden maken zij bloemstukken. Vindt u het leuk om creatief bezig te zijn en lijkt het maken van liturgische arrangementen u leuk? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Hilly Timmerman van de Protestantse Gemeente Brielle. Haar email adres is: hilly.timmerman@upcmail.nl


Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp “Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
– mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
– bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong en de Pieckfijn.

Over de voorkant

In het jaar 1858 verscheen de onbevlekte Maagd Maria in grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje zondaars tot bekering roept en in de Kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.

Misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via de parochiewacht (ma t/m/donderdag 09:30 – 11:30 uur).
Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl
Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00. U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk HH Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintenties of via de Givt app met de misintentie QR code die onderaan het misintentie-formulier staat.

QR code om misintentie te betalen

Bijbelverhalen bij Ten Have

Na de filmvertoning van het scheppingsverhaal in januari bekijken we met elkaar in de komende twee maanden het leven van Abraham en Sara. Gezien de lengte van de film zullen we deze in twee gedeelten vertonen. In februari zien we het eerste gedeelte in maart het tweede.
U bent op woensdag 15 februari om 10:00 uur van harte welkom in de Ten Havezaal, die dan tot filmzaal is omgetoverd. Uiterlijk 12:00 uur eindigen. De toegang is gratis. De koffie en thee staat klaar. Iedereen is van harte welkom.

Henk Lugtenburg

Inspiratie avond woensdag 15 februari 2023

Op woensdag 15 februari 2023 staat onze volgende inspiratieavond gepland. In januari stonden we stil bij “God, die Liefde is”. In februari staan we met elkaar stil bij het thema “De wil van God”. Dit naar de bede uit het Onze Vader “Uw wil geschiede…” Mocht u bij het lezen hiervan ook willen aansluiten dan bent u van harte welkom.

We starten om 19.30 uur in de Ten Have zaal en om uiterlijk 21:30 uur beëindigen we de avond.
Henk Lugtenburg